Legislativa

V následujících složkách najdete  normy pro potřeby činnosti MP-(čerpáno převážně z právního servisu Portálu veřejné správy ČR a Zákon pro lidi):

Základní zákony:

  • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
  • Zákon č. 119/2002 Sb., zákon o střelných zbraní a střelivu

 

Vyhlášky MV pro potřeby MP:

  • Vyhláška MV č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii
  • Vyhláška MV č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka

Ostatní zákony, vyhlášky:

Ústava ČR

Ostatní dokumenty:

Koordinační smlouva mezi OO PČR Bechyně/ MP Bechyně