Rady a doporučení

Na této stránce rádi uveřejníme různé rady, návody pro návštěvníky našeho webu.

 • Pro děti:

Často se ti stane, že na ulici jde za tebou pes, je velký, nemá náhubek a blíží se k tobě. Co dělat?

- zachovej chladnou hlavu, nesnaž se utíkat
- nedělej rychlé pohyby, abys ho nepodráždil, mohl by pak zaútočit
- i když se psů nebojíš a pes se ti zdá být milý a neškodný, nepokoušej se ho pohladit
- nemluv na něj, nekřič na něho – nemůžeš vědět, zda ho někdo před tebou nezbil a on si lidské ruce pamatuje ve zlém
- pokus se od takového psa pomalu odejít, nedej najevo strach, protože pes tvůj strach vycítí a právě tehdy může zaútočit
- nesnaž se bez svolení majitele hladit ani psy na vodítku, pes na vodítku je odvážnější a mohl by tě kousnout
- neber psům předměty, se kterými si hrají. Nevědí, že si chceš hrát i ty a mohli by svou hračku velmi tvrdě bránit
- pokud tě pes pokousal, musíš okamžitě navštívit lékaře
- psa si co nejlépe zapamatuj, aby bylo možno zjistit jeho majitele. Pokud máš u sebe telefon nebo foťák, snaž se ho vyfotit.

Máš-li sám pejska, pamatuj na to, že:

 1. Psa smíš ve městě venčit jen tam, kde je to dovoleno
 2. Pes nesmí pobíhat na dětských hřištích
 3. Nečistoty způsobené tvým pejskem musíš vždy odstranit

Na zatoulaná, nebo opuštěná zvířata upozorni dospělou osobu, nebo přímo strážníky MP Bechyně

 

 • Podomní prodej:

Nařízení RM č. 6/2012 naleznete zde, kde je uveden zákaz tohoto prodeje. Strážníci se setkávají s prodejci energie, promo akcí na parfémy… Nejde jen o přímí prodej formou obcházení bytových jednotek, ale i např. výkupem zlata, druhotných surovin, kdy tento způsob výkupu nesouhlasí s podmínkami nařízení.

 

 • Pro cyklisty:

 1. Před jízdou zkontroluj, zda máš své jízdní kolo v pořádku
 2. Máš předepsaný věk pro jízdu na kole po silnici – 10let?
 3. Znáš předpisy o silničním provozu a jsi k jízdě na kole tělesně i duševně způsobilý?
 4. Při jízdě na silnici jezdi vždy při jejím pravém okraji
 5. Při jízdě drž řidítka oběma rukama
 6. Při změně směru jízdy (odbočování), dej včas znamení upažením pravé nebo levé ruky podle směru odbočení
 7. Při jízdě po silnici ve skupině jezdíme vždy za sebou
 8. Při vyjíždění ze stezky pro cyklisty, lesní či polní cesty, nebo obytné zóny na silnici dej přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím po této silnici
 9. Při jízdě se plně věnuj provozu na silnici
 10. Na silnici o dvou a více pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy, jezdi vždy v pravém jízdním pruhu
 11. Nezapomeň na helmu – povinná helma je do 18let věku.

Vybavení kola:

Pamatuj, že i cyklista je řidič (účastník silničního provozu) a jízdní kolo je vozidlo, na kterém nesmí chybět žádná ze součástí povinného vybavení:

 1. Dvě na sobě nezávislé účinné brzdy (povinná výbava)
 2. Jasně znějící zvonek (doporučeno)
 3. Vpředu světlomet s bílým světlem (při jízdě za snížené viditelnosti)
 4. Přední bílá odrazka (povinná výbava)
 5. Zadní červené světlo (při jízdě za snížené viditelnosti)
 6. Zadní červená odrazka (povinná výbava)
 7. Odrazky oranžové barvy na obou stranách pedálů (povinná výbava)
 8. Odrazky oranžové barvy na paprscích kol (povinná výbava)
 9. Účinný kryt řetězu (doporučeno)
 10. Volné konce řidítek musí být spolehlivě zaslepeny (povinné)

Poznámka: Bílé přední světlo může být nahrazeno bílou blikačkou, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena. Červená zadní svítilna může být nahrazena červenou blikačkou. Zadní červená odrazka, přední bílá odrazka a oranžová odrazka na pedálech mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi, nebo oděvu cyklisty

 • Přívěsné vozíky:

Od 4.5.2012 je možnost mít legálně připojen vozík pro přepravu dětí za kolo. Jejich rozmach je viditelný i na Bechyňsku nejen místními „kolaři“ ale hlavně návštěvníky.

Proto jsme přistoupili k „oživení“ pravidel a podmínek pro jejich provoz na tomto odkazu:

dodatky k 361-2000- přívěsný vozík

Popřípadě zajímavý  web. zabývající se touto problematikou, ale z r. 2010 s

ukázkami možností využití vozíků, tyčí apod.

 

 

 • Pravidla pro chodce a nemotorová vozidla:

pravidla s vysvětlením

 • Rady pro seniory (a nejen pro ně):

rady pro seniory

 • Jak postupovat při nálezu injekční stříkačky:

- naučte své děti, aby se nikdy jehel nedotýkaly!!!
- i pouhý nález injekčních jehel ohlaste policii  nebo městské policii, NEVHAZUJTE DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU!!!!
- nalezených jehel se pokud možno nedotýkejte, odborné znehodnocení nechte na policii nebo strážnících městské policie
- v případ, že jste se jehly nedopatřením dotkli, ale neporanili jste se, omyjte místo dotyku důkladně mýdlem, opláchněte vodou a ošetřete dezinfekčním prostředkem.V  případě pochybností, zda nedošlo ke kontaminaci, navštivte lékaře.

-nesnažte se infeční materiál sami znehodnotit ( zasypat zemí, vhodit do kanálu…)

První pomoc

Co dělat když nás okradou