Kamerový systém

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

Městská policie Bechyně v rámci programu prevence kriminality provozuje MKDS, který má v současné době celkem 5 stálých kamerových bodů, které monitorují veřejné prostranství na území města (křižovatka Písecká – Libušina, náměstí T.G. Masaryka) umístněné na plášti budovy SUPŠ Bechyně a č.p.7 a od 11/2013 i sportovní areál.

Popis:

V říjnu 2011 byly tyto kamerové body obměněny za modernější techniku, která lépe umožní řešit nápad přestupků či tr. činů ze záznamu. Jde o nové typy pohyblivých kamer, které “ skenují “ vybrané lokality, oproti bývalým kamerám, které staticky zaznamanávali jen vybrané body.

Demontované zařízení bude využito na vybraném objektu ve vlastnictví města.

Cílem projektu je monitorování a kontrola problémových lokalit, snížení nápadu trestné činnosti a přestupků v daných lokalitách.

V roce 2013 se uskutečnila další etapa rozšiřování kamerového systému. Samotná realizace byla provedena začátkem února 2013 a to dvěma body umístněnými na plášti budovy č.p.7 na náměstí. Tyto kamery jsou zase o „krok“ dopředu a umožňují kvalitnější záznam i monitoring. Novinkou je i rozšíření dohledového centra tzn. všechny kamery a to i na služebnu OO-PČR Bechyně.

Dalším bodem je umístnění otáčivé kamery na sloup VO v sportovním areálu, která z větší části pokreje problematické místa- vstupní brána, dětský-odpočinkový koutek, skate park a střed areálu.

Technické parametry: Kamera na SA

Dohledová zařízení na služebně MP Bechyně:

Ovládací joistick                        TV s kamerovými body

Od 2/2014 je v provozu další již 5 bod kamerového systému a to v centru sportovního areálu. Kamera sleduje vybrané části areálu. K instalaci byla vybraná lokalita z důvodu velkého pohybu osob, hlavně v letních měsících a tím spojen i nápad přestupků- nepořádek, volné pobíhání psů, ničení majetku apod.

 

Budoucnost:

V  následujících letech MP ve spolupráci s OOP ČR Bechyně a MěÚ Bechyně zvažují rozšíření těchto kamer/ bodů i na další místa ve městě. Prioritní jsou body v lokalitách křižovatek pozemních komunikací- ul. Tyršova/ U vodojemu/ Libušina ( u rybníka Trubný), ul. Libušina/ Michalská/ Čechova u restaurace „Růžek“, dále i centrum sídliště Na Libuši, Písecká. Vše bude záviset na finančních možnostech města.

Soukromé společnosti si zabezpečují svůj majetek a to pomocí dohlížecích kamer. Dnes je celkem běžné se setkat v non-stopech či hernách s tímto zařízením ale i už i před vstupy popř. před objekty. Toto zařízení je instalováno  a řádně označeno dle zákona na autobusovém nádraží v Bechyni majitelem fa. Comett, kde docházelo často k  poničení majetku, vandalismu či nepořádku převážně po mládeži. Toto zařízení přispěje určitě k zlepšení pořádku v této lokalitě, kdy záznam přispěje k dodatečnému odhalení přestupců

Ukázka záběru z kamer. systému na autobusovém nádraží:

Autobusové nádraží Bechyně