Dopravní info

Měření rychlosti:

MP Bechyně před zahájením měření rychlosti v r.2011 si provedla průzkum hustoty provozu a rychlost vozidel v možném měřeném úseku, který každoročně aktualizuje.
MP Bechyně zahájila nepravidelné měření rychlosti od 2/2012. Každoročně provádí interní statistiku významu měření a aktuálního stavu v měřících úsecích.

Úseky měření:

ul. Tyršova- 40km/h přes most (souběžná kolejová trať), popř. vjezd do města- 50 km/hod.
ul. U Vodojemu-  50km/h (zvýšený pohyb chodců a vozidel, převážně u OD TESCO)
ul. Písecká- u sportovního areálu-50km/h (pohyb chodců, dětí)
ul. U Nádraží- oba směry na sídliště Na Libuši
ul. Libušina- oba směry
Senožaty- střed obce-oba směry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omezení v dopravě: