Historie a organizační struktura

Městská policie Bechyně byla zřízena k 1.1.2008, na základě vyhlášky o zřízení městské policie přijaté zastupitelstvem města.

Služebna je umístněna v budově bývalého domu služeb v ul. Novodvorská č.p. 301.

MPB disponovala omezeným rozpočtem, což se odrazilo na vybavení strážníků tak i na jejich práci. Z finančních důvodů nebylo možno přijmout větší počet osob a i pořídit potřebný zařízení pro práci strážníků, proto používají vozidla od MěÚ Bechyně dle zákonných podmínek.

Z počátku tvořily městskou policii dva strážníci- p. Petr Halama a Petr Chudlařský, od května 2009 působil pouze jeden- p. Petr Halama, p. P. Chudlařský odešel k MP Sezimovo Ústí. Od 4.1.2010 byli ve službě opět dva strážníci a to p.P.Halama a p. Aleš Kabelka.

K 1.3.2012 došlo k výměně strážníků, kdy byl po výběrovém řízení na uvolněnou pozici strážníka, místo p. P. Halamy vybrán p. Ladislav Sokol.

Řízení městské policie v Bechyni přísluší starostovi obce.  Dne 30.3.2011 rozhodnutím zastupitelstva města byl vedením MP pověřen jeden ze zastupitelů města a současný místostarosta.

K 15.3.2014 došlo k výměně strážníků, kdy byl po výběrovém řízení na uvolněnou pozici strážníka, místo p. A.Kabelky vybrán p. Josef Hubka Dis.

Místostarosta města Bechyně:  Mgr. Jiří Beneš

Vedoucí strážník MP Bechyně: