O nás

VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH MĚSTSKÉ POLICIE BECHYNĚ

Doufáme, že zde naleznete vše potřebné a pokud ne, neváhejte nás kontaktovat na udaných tel.číslech nebo emailovou adresu.

Základní Informace:

Městská policie Bechyně je výkonným orgánem místní samosprávy, který zřídilo 31.10.2007  Zastupitelstvo města Bechyně obecně závaznou vyhláškou č. 1/2007, o městské policii, s účinností od 1.1.2008.  Městská policie je tu proto, aby zabezpečovala místní záležitosti veřejného pořádku na území našeho města. Naším společným cílem je, aby sloužila všem občanům,  K tomu, abychom mohli své úkoly plnit co nejlépe, potřebujeme i Vaši pomoc a spolupráci. Každý z Vás má právo se na strážníky obrátit se žádostí o pomoc a naši strážníci Vám rádi požadovanou pomoc poskytnou – podají Vám informace, kde se nacházejí instituce města nebo jiné hledané adresy, přivolají odbornou pomoc,  pomohou zajistit klid, odchytnou toulavé zvíře…

Městskou policii řídí od 1.4.2011 místostarosta města a zastupitelstvem města je pověřen vedením některých činností jeden ze strážníků (vedoucí strážník). Vzhledem k počtu strážníků (ve službě dva strážníci)  není možno zajistit nepřetržitý provoz a stálou službu na služebně MP. Pro potřeby veřejnosti i své činnosti má strážník v terénu k dispozici pracovní (pohotovostní) mobil na který je možno strážníky v pracovní době kdykoliv kontaktovat.

Územní působnost:

Městská policie Bechyně vykonává svoji činnost na katastrálním území města Bechyně (pravý břeh řeky Lužnice od osady Větrov po Červený Mlýn), na území  přilehlých obcí – Senožaty (od osady Větrov po pravém břehu potoka Smutný), Hvožďany (od pravého břehu Plzínského potoka, Plzíny, Hemera, Koudelka po osadu Rosín) včetně zátopových oblastí řeky. Město Bechyně se nachází v Jihočeském kraji, okr. Tábor.

Počet obyvatel k 1.1.2014- 5 200 osob

MP Bechyně působí na správní území obce Bechyně, které zahrnuje 3 katastrální území a to k.ú. Bechyně, Hvožďany u Bechyně a Senožaty u Bechyně v celkové rozloze  2.127 ha.

Mapa k.ú Bechyně

Zákon o obecní policii č.553/1991 Sb. stanovil pro policii města jako hlavní úkol zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a to zejména:

  • přispíváme k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlížíme na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • podílíme se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • podílíme se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • podílíme se na prevenci kriminality ve městě
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě
  • odhalujeme přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

Dále např.:

  • zajišťujeme pořádek a bezpečnost při mimo­řádných akcích,
  • provádíme odchyt zatoulaných psů a nelze-li zjistit majitele, předáváme je do městského útulku Tábor,
  • dozorujeme pro bezpečný pře­cho­d pro chodce.

Při plnění svých úkolů spolupracujeme s Policií České republiky dle koordinační smlouvy ( viz. odkaz na ostatní dokumenty)