Městský kamerový systém

Informace pro občany a návštěvníky města Bechyně.

Město Bechyně je monitorováno městským kamerovým dohlížecím systémem. Ve městě je nainstalováno celkem 8 kamerových bodů. Kamerové body monitorují veřejné prostranství na určitých místech města Bechyně 24 hodin denně.

Kamerový systém slouží k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, k objasňování přestupků, trestných činů a jiných správních deliktů.