Kontakty

OO PČR Bechyně- +420 974 238 750, fax. 974 238 759

Městský úřad Bechyně, Nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechy

tel: 381 477 010, 606 754 509,fax: 381 477 049

posta@mestobechyne.cz,  www.mestobechyne.cz

Odchyt a správce útulku – Attila Obertol- 774 822 608

Telefonní čísla s internetovými odkazy při řešení krizových situací:

Městská policie Bechyně

Novodvorská 301
391 65 Bechyně

Na MP Bechyně se můžete obracet převážně od po-pá 7:00-15:30hod., st. 8.00-10.00, 14.00-16.00hod. kdy je úřední den, popř. na telefoních kontaktech.

Josef Hubka, DiS strážník MP Bechyně
id.č: 0413
Tel.: 725 575 261
Email:


Ladislav Sokol

strážník
id.č: 0422
Tel.:
Email: